Ahir el Govern va aprovar el “Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic

jul. 24, 2015 | Notes de Premsa

Publicat per:

Així, per primera vegada, el Govern de Catalunya presenta una proposta legislativa sobre aquesta matèria.

Des del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), que aplega l’ACGP, la CECOT, l’Associació de Tècnics d’Administració de laGeneralitat de Catalunya (ATAGEC), la Cambra de Comerç de Barcelona,el Club de Direcció Pública ESADE Alumni, el Col·legid’Economistes de Catalunya, la Comissió dels enginyers industrials a les administracions públiques del Col·legi i Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya, el Public–Private Sector Research Center de l’IESE i la Taula del Tercer Sector Social:

* Considerem que hem de celebrar aquest fet, més enllà de les perspectives actuals de tramitació parlamentària de la iniciativa (amb un anunci de convocatòria electoral a l’horitzó immediat) o de les propostes de millora que s’hi puguin fer.

* Valorem positivament el contingut general de l’avantprojecte donat que incorpora tots els elements bàsics constitutius d’un sistema de direcció pública professional homologable internacionalment amb els existents en les democràcies més avançades, que ens són de referència: objecte (art.

1), principis (art. 4), responsabilitat per la gestió (art. 5), funcions (art. 6), procediment de designació (cap.II), acord de gestió (cap. III), ens independent responsable del sistema (títol II), etc.

* Demanem al Govern que formalitzi l’inici de tramitació parlamentària de l’avantprojecte (ara projecte de llei) abans de la finalització de la present legislatura, malgrat l’anunci de convocatòria electoral realitzat.

* Demanem als grups parlamentaris que adoptin formalment el compromís de reprendre la tramitació de l’avantprojecte (ara projecte de llei) en l’inici de la nova legislatura, si aquest decaigués per dissolució de la cambra.

Facilitem a continuació l’enllaç al document complet d’al·legacions presentat pel FERA, així com el text de l’avantprojecte i l’acord de Govern pel qual s’aprova:

* Al·legacions del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administraicó (FERA) a l’Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (6 de juliol de 2015):

https://drive.google.com/file/d/0B0bgIB67ivocME15dms3dG5PMnM/view?usp=sharing

* Avantprojecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (17 de juny de 2015):

http://governacio.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/departament/disposicions-tramit/Avantprojecte-de-llei.pdf

* Acord de Govern pel qual s’aprova el Projecte de llei d’ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (21 de juliol de 2015):

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/nota-premsa/286772/govern-regula-figura-directiu-public-generalitat-sector-millorar-bon-prestacio-serveis-ciutadania.html