Integritat pública i bon govern

maig 14, 2024 | Notícies

Publicat per: Nació digital

«La ciutadania veu com la política interpreta la victòria electoral habilita pel repartiment de càrrecs entre els seus, facilita l’obtenció d’ingressos en benefici propi i consent actituds que generen conductes mancades de probitat»

Sovint, la ciutadania fa palesa una desafecció profunda vers la cosa pública

Josep Ramon Morera ha destacat que en aquest moment, a Catalunya no es pot assegurar que la corrupció sigui una patologia sistèmica, possiblement a causa de la intensa supervisió per a detectar-ne l’existència. No obstant això, es donen certs comportaments que s’allunyen del rigor professional, els quals afecten la reputació dels poders públics i reclamen l’aplicació de mesures correctives.

Accedeix a la notícia al mitjà original.